الکترو موتورهای گیربکس SPG

الکترو موتورهای SPG در اکثر کاربرد های اداری ، صنعتی ، خانگی مورد استفاده قرار
می گیرند و از جمله ویژگی های آن ها می توان به عمر طولانی ، راندمان بالا و نویز
پایین اشاره کرد.
محصولات SPG به چهار دسته کلی زیر تقسیم بندی میشوند:

الکتروموتورهای AC  عبارتند از :

موتورهای القایی / چپگرد – راستگرد / ترمزدار / ترمینال دار/ با کنترلر سرعت

الکترو موتور SPG AC
الکترو موتور SPG AC
الکترو موتور SPG AC
ولتاژ ورودی : تک فاز ۲۲۰ ولت
۶ تا ۶۰ وات
۶۰-۷۰-۸۰-۹۰ میلی متر

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

ولتاژ ورودی : تک فاز ۲۲۰ ولت
سه فاز ۲۲۰ ولت
سه فاز ۳۸۰ ولت
۶ تا ۹۰ وات
۶۰-۷۰-۸۰-۹۰ میلی متر

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

ولتاژ ورودی : تک فاز ۲۲۰ ولت
سه فاز ۲۲۰ ولت
سه فاز ۳۸۰ ولت
۶ تا ۲۰۰  وات
۶۰-۷۰-۸۰-۹۰ میلی متر

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

کنترلر سرعت SPG
الکترو موتور SPG AC
الکترو موتور SPG AC
محدوده کنترل سرعت :
۹۰ تا ۱۴۰۰ rpm

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

ولتاژ ورودی : تک فاز ۲۲۰ وات
۶ تا ۱۸۰ وات
۶۰-۷۰-۸۰-۹۰ میلی متر
محدوده کنترل سرعت : ۹۰ تا ۱۴۰۰ rpm

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

ولتاژ ورودی : تک فاز ۲۲۰ ولت
سه فاز ۲۲۰ ولت
سه فاز ۳۸۰ ولت
۶ تا ۱۵۰ وات
۶۰-۷۰-۸۰-۹۰ میلی متر

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

الکتروموتورهای DC  عبارتند از :

موتورهای DC آهنربای دائم

موتورهای DC بدون گیربکس

موتورهای DC گیربکس دار

الکترو موتور SPG DC
الکترو موتور SPG DC
الکترو موتور SPG DC
ولتاژ ورودی : ۲۴ ولت DC
۳۰-۴۰-۵۴ میلی متر

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

ولتاژ ورودی : ۲۴ ولت DC
۴۰-۵۴ میلی متر

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

ولتاژ ورودی : ۱۲-۲۴-۹۰ ولت DC
۶۰-۸۰-۹۰ میلی متر

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

الکتروموتورهای صنعتی  عبارتند از :

PMC / PE / PA / PM

 

ولتاژ ورودی : تک فاز ۲۲۰ ولت
سه فاز ۲۲۰ ولت
۶ تا ۱۵۰ وات
PMC : 400 W / PE : 750-2200 W / PA: 750-2200W / PM : 750-2200W

دانلود اطلاعات فنی

الکترو موتور SPG صنعتی

 موتورهای DC بدون جاروبک ( BLDC)

 

ولتاژ ورودی : تک فاز ۲۲۰ ولت
سه فاز ۲۲۰ ولت
۱۰ تا ۴۰۰ وات
۶۰-۸۰-۹۰-۱۰۰ میلی متر

دانلود اطلاعات فنی

الکترو موتور SPG DC - جاروبک

تجهیزات جانبی محصولات SPG

 

پابه نگهدارنده موتور
کابل رابط

دانلود اطلاعات فنی

تجهیزات جانبی SPG