نیمه هادی IGB , Diode) LS)

IGBT یا ترانزیستور دو قطبی در درجه ی اول به عنوان یک سوییچ
الکترونیکیاستفاده می شود.نوع پیشرفته ی آن دارای بازده بالا
و سوییچ سریع(سرعت قطع بالا)است.این وسیله باعث سوییچ
کردن و تغییر نیروی برق در بسیاری از وسایل مدرن مانند
ماشین های برقی، قطار ها، مترو ،یخچال ها ،  لامپها و
سیستم های مطبوع می شود.
IGBT مشخصات ترانزیستور Mosfet با جریان بالا و ولتاژ
پایین ترکیب می کند.IGBT ترکیبی از مشخصات ترانزیستور
Mosfet و BJT می باشد. این وسیله در UPS نیز کاربرد دارد.