نمایشگر و کنترلر وزن Sewha

نمایشگرهای SEWHA  به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :

 

نمایشگرهای وزن ساده :
                                    نمایشگرهای وزن ساده sewha  از نظر ابعادی و تغذیه ورودی دارای تنوع می باشد.
                                    کاربرد این نمایشگرها در توزین مخازن و ساخت ترازو ، باسکول ، باسکولت و … می باشد .

 

نمایشگر و کنترلر وزن:
                                   از کنترلر های وزن sewha می توان جهت پرکن و کیسه پر کن های ساده ، دو مرحله ای
                                   و چهارمرحله ای  با قابلیت حذف مقدار ریزش اضافی ، ترکیب ۴ تا ۸ نوع ماده مختلف بر
                                   اساس وزن و … استفاده کرد .کاربرد آن ها در کارخانجات سیمان ، گچ ، خوراک دام ،
                                   کود شیمیایی  ،  بسته بندی و … می باشد.

 

نمایشگرهای جانبی وزن :
                         نمایشگر جانبی Sewha به صورت مستقیم به لودسل متصل نمی شوند بلکه از طریق پورت سریال
                            RS232  به نمایشگر اصلی وصل شده و داده های وزن را در ابعاد بزرگتر نمایش می دهند .
نمایشگر کنترلر وزن sewha

نمایشگرهای وزن ساده :

SI400 - نمایشگر وزن sewha
SI4010 - نمایشگر وزن sewha
SI4000 - نمایشگر وزن sewha

نمایشگر وزن مدل SI400

 نمایشگر وزن Sewha مدل SI400  قابلیت نصب مموری کارت به صورت
اختیاری را دارد . این نمایشگر نیز مانند سایر نمایشگرهای وزن ساده
در باسکول، باسکولت ، باسکول های صنعتی ،باسکول حیوانات ،
توزین مخازن و… کاربرد دارد. علاوه بر ویژگی های اشاره شده
قابلیت نصب تا ۱ کارت اختیاریرا نیز دارد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر وزن مدل SI4010

نمایشگر وزن ساده Sewha مدلSI4010 نیز در باسکول ، باسکولت ،
باسکول هایصنعتی ،باسکول حیوانات ، توزین مخازن ، ساخت
ترازو و … پر کاربردمی باشد. این نمایشگرعلاوه بر ویژگی های
اشاره شده قابلیت نصب تا۱ کارت اختیاری (کارت مخصوص
خروجی آنالوگ – RS485 ) را نیز دارد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر وزن مدل SI4000

 نمایشگر وزن ساده  Sewha مدل SI4000 در باسکول ، باسکولت ،
باسکول های صنعتی،باسکول حیوانات ، توزین مخازن ، ساخت
ترازو و…پر کاربرد می باشد.این نمایشگر علاوه بر ویژگی های
اشاره شده قابلیت نصب تا ۱ کارت اختیاری (کارت مخصوص
خروجیآنالوگ – RS485 ) را نیز دارد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

SI200 - نمایشگر وزن sewha
SI460A - نمایشگر وزن sewha
SI480E - نمایشگر وزن sewha

نمایشگر وزن مدل SI200

 نمایشگر وزن Sewha مدل SI200  قابلیت نصب روی ریل یا داخل
تابلو را دارد .این نمایشگر نیز مانند سایر نمایشگرهای وزن ساده
در باسکول ،باسکولت ، باسکول های صنعتی  و…  کاربرد دارد.
همچنین دارایپورت سریال RS232 و RS485 جهت شبکه شدن
میباشد. تغذیه آن ۱۲ ولت DC است .

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر وزن مدل SI460A

این نمایشگر وزن ساده Sewha مدلSI460A نیز در باسکول ، باسکولت ،
باسکول های صنعتی ،باسکول حیوانات ، توزین مخازن ، ساخت
ترازو و … پر کاربرد می باشد.تغذیه این نمایشگر ۲۴ ولت DC بوده
و دارای پورت سریال RS485 با پروتکل مدباس RTU جهت شبکه
شدن میباشد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر وزن مدل SI480E

این نمایشگر وزن ساده Sewha مدلSI480E در باسکول ، باسکولت ،
باسکول های صنعتی ،باسکول حیوانات ، توزین مخازن ، ساخت
ترازو و … پر کاربردمی باشد.این نمایشگر دارای پورت سریال
RS485 جهت شبکه شدن میباشدو تغذیه آن ۲۴ ولت DC است.

 

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

SI4630E - نمایشگر وزن sewha
SI300 - نمایشگر وزن sewha

نمایشگر وزن مدل SI4630E

این نمایشگر وزن ساده Sewha مدلSI4630E نیز در باسکول ،
باسکولت ،باسکول های صنعتی ،باسکول حیوانات ،
توزین مخازن ،ساخت ترازو و … پر کاربردمی باشد.
این نمایشگر قابلیتنصب روی دیوار را دارد و تغذیه
آن ۲۲۰ولت AC  میباشد.همچنین دارای پورت
سریال RS232 نیز هست.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر وزن مدل SI300

این نمایشگر وزن ساده Sewha مدل SI300 در باسکول ، باسکولت ،
باسکول هایصنعتی ،باسکول حیوانات ، توزین مخازن ، ساخت
ترازو و … پر کاربردمی باشد.این نمایشگر قابلیت نصب روی دیوار
یا استفاده به صورت رومیزی را دارد . تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC بوده و دارای
پورت سریال RS232 میباشد.

 

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر و کنترلر های وزن  :

SI410 - کنترلر وزن sewha
SI460C - کنترلر وزن sewha
SI580E - کنترلر وزن sewha

کنترلر وزن مدل SI410

کنترلر وزن Sewha مدل SI410 دارای ۷ رله خروجی میباشد.
این کنترلر دارایپورت سریال RS232 و  Current Loop بوده و
پروتکل مد باس RTU را به صورت کارت اختیاری میپذیرد.تغذیه
آن ۲۲۰ ولت AC  میباشد و کارت آنالوگ خروجی و مموری
کارت را نیز به صورت کارت option میپذیرد. ار مدهای کاری
آن میتوان به بچینگ و پکر و … اشاره کرد.

 

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

کنترلر وزن مدل SI460C

کنترلر وزن Sewha مدل SI460Cدارای ۴ رله خروجی و همچنین
خروجی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و ۰ تا ۱۰ ولت میباشد.این
کنترلر دارای پورت سریال RS232/422 و RS485 با پروتکل
مد باس RTU بوده وتغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  میباشد.از کاربردهای
آن میتوان بهترکیب ۴ ماده ( بچینگ ) -استفاده در پرکن و کیسه
پرکن های ۲ و ۳ مرحله ای با قابلیت حذف مقدار ریزش اضافی
بهصورت دستی اشاره کرد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

کنترلر وزن مدل SI580E

کنترلر وزن Sewha مدل SI580E دارای ۴ رله خروجی و همچنین
خروجی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و ۰ تا ۱۰ ولت میباشد.این کنترلر
دارای پورت سریال RS232/422 و RS485 با پروتکل مد باس RTU
بوده و تغذیه آن ۲۴ ولت DC  میباشد.از کاربردهای آن میتوان
به ترکیب ۴ ماده ( بچینگ ) -استفاده در پرکن و کیسه پرکن های
۲ و ۳ مرحله ای با قابلیت حذف مقدار ریزش اضافی به
صورت دستی اشاره کرد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

SI4100 - کنترلر وزن sewha
SI4010R - کنترلر وزن sewha
SI4630EF - کنترلر وزن sewha

کنترلر وزن مدل SI4100

کنترلر وزن Sewha مدل  SI4100  دارای ۴ رله خروجی بوده و پورت
سریال RS232می باشد .تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  بوده و قابلیت نصب ۲
کارت اختیاری( خروجی آنالوگ – پورت سریال RS485 و … ) را دارند. از
جمله کاربردهای آن میتوان به استفاده در پرکن و کیسه پرکن های ۴
مرحله ای با قابلیت ذخیره ۵۰ فرمول متفاوت و  همچنین استفاده در
بچینگ و ترکیب ۴ ماده با هم اشاره کرد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

کنترلر وزن مدل SI4010R

کنترلر وزن  Sewha مدل  SI4010R  دارای ۳ رله خروجی بوده
و پورت سریال RS232 می باشد .تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  بوده و
قابلیت نصب ۲ کارت اختیاری ( خروجی آنالوگ – پورت سریال
RS485 و … )را دارند. از جمله کاربردهای آن میتوان به استفاده
در پرکن و کیسه پرکن های ساده با قابلیت حذف مقدار ریزش
اضافیبه صورتدستی اشاره کرد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

کنترلر وزن مدل SI4630EF

کنترلر وزن Sewha مدل SI4630EF دارای ۴ رله خروجی است.
این کنترلر دارای پورت سریال RS232/422/485  و تغذیه آن ۲۲۰
ولت AC  میباشد. این نمایشگر قابل نصب روی دیوار بوده و دارای
خروجی های آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و ۰ تا ۱۰ ولت نیز می باشد .
از کاربردهای آن میتوان به ترکیب ۴ ماده ( بچینگ ) اشاره کرد.

 

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

SI4400 - کنترلر وزن sewha
SI4300 - کنترلر وزن sewha
SI4200 - کنترلر وزن sewha

کنترلر وزن مدل SI4400

کنترلر وزن Sewha مدل  SI4400  دارای ۶ رله خروجی بوده و پورت
سریال RS232 می باشد .تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  بوده و قابلیت
نصب ۲ کارت اختیاری ( خروجی آنالوگ – پورت سریال RS485 و … )
را دارند. از جمله کاربردهای آن میتوان به استفاده در
پرکن های دو مرحله ای با دقت بالا اشاره نمود.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

کنترلر وزن مدل SI4300

کنترلر وزن Sewha مدل  SI4300  دارای ۵ رله خروجی بوده و پورت
سریال RS232 می باشد .تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  بوده و قابلیت نصب
۲ کارتاختیاری ( خروجی آنالوگ – پورت سریال RS485 و … ) را دارند.
از جمله کاربردهای آن میتوان به استفاده جهت تست و مقایسه
وزن اشاره نمود.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

کنترلر وزن مدل SI4200

کنترلر وزن Sewha مدل  SI4200  دارای ۶ رله خروجی بوده و پورت
سریال RS232می باشد .تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  بوده و قابلیت نصب
۲ کارت اختیاری( خروجی آنالوگ – پورت سریال RS485 و … )
را دارند. از جمله کاربردهای آن میتوان به شمارش تعداد
( رله ها بر اساس تعداد تنظیم شده ) اشاره نمود.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

SI4108 - کنترلر وزن sewha
SI4500 - کنترلر وزن sewha
SI4410 - کنترلر وزن sewha

نمایشگر وزن مدل SI4108

کنترلر وزن Sewha مدل  SI4108  دارای ۸ رله خروجی بوده و پورت
سریال RS232 می باشد .تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  بوده و قابلیت
نصب ۲ کارت اختیاری ( خروجی آنالوگ – پورت سریال
RS485 و … ) را دارند. از جمله کاربردهای آن میتوان به
قابلیت ترکیب ۸ ماده روی هم اشاره کرد.

 

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

کنترلر وزن مدل SI4500

کنترلر وزن  Sewha مدل  SI4500  دارای ۶ رله خروجی بوده و پورت
سریال RS232 می باشد .تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  بوده و قابلیت
نصب ۲  کارت اختیاری ( خروجی آنالوگ – پورت سریال
RS485 و … )  را دارند. از جمله کاربردهای آن میتوان به
استفاده جهت کنترل دو مرحله ای هر ماده توسط دو رله-
جبران سازی اتوماتیک سقوط آزاد-ترکیب حد اکثر ۱۶ نوع ماده
مختلف با ۵۰ فرمول متفاوت، اشاره نمود.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر وزن مدل SI4410

کنترلر وزن Sewha مدل  SI4410  دارای ۴ رله خروجی بوده و پورت
سریال RS232 می باشد .تغذیه آن ۲۲۰ ولت AC  بوده و قابلیت
نصب ۲ کارت اختیاری ( خروجی آنالوگ – پورت سریال RS485 و … )
را دارند. از جمله کاربردهای آن میتوان به استفاده در پرکن های
دو مرحله ای با دقت بالا اشاره نمود. همچنین این
مدل دارای مد توزین Loss in weight نیز می باشد.

 

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر های جانبی وزن  :

SE6135 -  نمایشگر جانبی وزن sewha
SE6125 - نمایشگر جانبی وزن sewha

نمایشگر جانبی  وزن مدل SE6135

نمایشگر جانبی وزن Sewha مدل SE6135  به تنهایی قابلیت
اتصال به لودسل را ندارد و از طریق پورت سریال RS232
  به نمایشگر وزن اصلی متصل شده و وزن را در ابعاد
بزرگتر نمایش میدهد .این نمایشگر قابلیت دریافت
همه نوع داده ی وزن  را دارد و ابعاد آن در این مدل
۳ اینچ میباشد.

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی

نمایشگر جانبی وزن مدل SE6125

نمایشگر جانبی وزن Sewha مدل  SE6125  به تنهایی قابلیت
اتصال به لودسل را ندارد و از طریق پورت سریال RS232
  به نمایشگر وزن اصلی متصل شده و وزن را در ابعاد
بزرگتر نمایش میدهد .این نمایشگر قابلیت دریافت همه
نوع داده ی وزن  را دارد و ابعاد آن در این مدل ۲٫۳ اینچ میباشد.

 

 

دانلود کاتالوگ جامع

دانلود اطلاعات فنی