سرو موتور ۲۰۰ ولت / انکودر افزایشی

سری XML-SA  /  فلنچ ۴۰

سری XML-SB  /  فلنچ ۶۰

سری XML-SC  /  فلنچ ۸۰

سری XML-SE  /  فلنچ ۱۳۰

سری XML-SF  /  فلنچ ۱۸۰

سری XML-SG  /  فلنچ ۲۲۰