آرشیو

  • Solar Pumping System-5

بررسی ساختار پمپ های فتوولتائیک

چکیده : در این مقاله به بررسی ساختار یک سیستم پمپاژ فتوولتائیک و معرفی انواع پمپ های فتوولتائیک می پردازیم.یک سیستم پمپاژ آب فتوولتائیک شبیه هر سیستم پمپاژ دیگری است با این تفاوت که منبع انرژی، انرژی خورشیدی است. این سیستم ها دارای اجزایی شامل: پنل فتوولتائیک،پمپ ، موتور و کنترلر آن هستند. سیستم های [...]