PLC های کامپکت سری XGB

این PLC های قدرتمند و کوچک بصورت کامپکت( Compact) طراحی و ساخته شده‌اند.
در تمامی مدل‌های این سری پردازنده اصلی، و ورودی و خروجی ها و پورت شبکه در
واحد اصلی(Main Unit) تعبیه شده اند که قابلیت توسعه دارند.لازم به ذکر است
مهمترین تفاوتPLC‌های سری XEC با سایر اعضای خانواده XGB در زبان‌های برنامه
نویسی آنهاست.زبان برنامه نویسی سری XEC با پیروی از استاندارد IEC61131-3
زمینه را برای برنامه نویسی راحت تر و روان تر برای کاربرفراهم نموده است.
این PLC های کامپکت به سه دسته کلی زیر تقسیم می شوند :

XEC:IEC Standard Ladder Programming

                          Terminal block type

XBC:Conventional Ladder Programming

                          Terminal block type

XBM:Conventional Ladder Programming

                                 Connector type

 

دانلود نرم افزار XG5000

 

راهنمای نرم افزار XG5000

ویژگی های سری XEC :
 • Terminal block type
 • IEC Standard Ladder Programming                                        
 • دارای خروجی های رله ای و ترانزیستوری
 • پورت دانلود برنامه : پورت سریال USB
 • قابلیت اضافه کردن کارت Cent و اترنت
 • قابلیت های : Cnet,HSC,PID,Positioning,Pulse,catch فیلتر ورودی و وقفه خارجی به صورت تعبیه شده
 • پشتیبانی ساختار اعشاری اعداد
PLC های سری XEC به چهار دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:
مدل پیشرفته:
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۸۳ns/step
 • حداکثر تعدادورودی / خروجی : ۳۸۴
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۱۵K steps   
مدل فوق پیشرفته :
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۶۰ns/step
 • حداکثر تعدادورودی / خروجی : ۳۵۲
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۳۲K steps     
مدل استاندارد :
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۹۴ns/step
 • حداکثر تعدادورودی / خروجی : ۲۸۴
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۱۵K steps   
مدل اقتصادی :
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۲۴۰ns/step
 • حداکثر تعدادورودی / خروجی : ۳۸
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۴K steps   
XEC - PLC LS
XBC - PLC LS
ویژگی های سری XBC :
 • Terminal block type
 • Conventional Ladder Programming                                        
 • دارای خروجی های رله ای و ترانزیستوری
 • پورت دانلود برنامه : پورت سریال USB
 • قابلیت اضافه کردن کارت Cent و اترنت
 • قابلیت های : Cnet,HSC,PID,Positioning,Pulse,catch فیلتر ورودی و وقفه خارجی به صورت تعبیه شده
 • پشتیبانی ساختار اعشاری اعداد
PLC های سری XBC به چهار دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:
مدل پیشرفته:
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۸۳ns/step
 • حداکثر تعدادورودی / خروجی : ۳۸۴
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۱۵K steps   
مدل فوق پیشرفته :
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۶۰ns/step
 • حداکثر تعدادورودی / خروجی : ۳۵۲
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۳۲K steps     
مدل استاندارد :
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۹۴ns/step
 • حداکثر تعدادورودی / خروجی : ۲۸۴
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۱۵K steps   
مدل اقتصادی :
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۲۴۰ns/step
 • حداکثر تعدادورودی / خروجی : ۳۸
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۴K steps   
ویژگی سری XBM :
 • Connector type
 • زبان برنامه نویسی : Conventional Ladder
 • پشتیبانی ساختار اعشاری اعداد
 • سرعت پردازش CPU : برابر با ۱۶۰ns/step
 • دارای خروجی های رله ای و ترانزیستوری
 • منبع تغذیه ۲۴VDC
 • ظرفیت برنامه نویسی : ۱۰Kstep
 • قابلیت اضافه کردن کارت Cnet و اترنت
 • حداکثر تعداد ورودی و خروجی : ۲۵۶
 • قابلیت های : Cnet,HSC,PID,Positioning,Pulse,catch فیلتر ورودی و وقفه خارجی به صورت تعبیه شده

 

XBM - PLC LS